Shi-Sen-Do Consulting

Delen is de grootste verbindingskracht

Wij werken op basis van “de kracht van verbinden”. Shi-Sen-Do consulting heeft niet altijd de volledige antwoorden op de vragen uit de markt. Wij beschikken echter wel over een uitstekend netwerk van specialisten waarmee wij, op basis van de behoefte van de klant, maatwerk kunnen leveren.

Bij al ons werk stellen wij de mens centraal omdat wij geloven in de kracht van organisaties met intrinsiek gemotiveerde mensen.  Wij geloven ook in de kracht van het individu en hebben oog en oor voor specifieke leerbehoeften van mens en organisatie.

Onze veelzijdigheid laat zich makkelijk verklaren, door met de meest uiteenlopende partijen op een gelijkwaardige basis samen te werken ontstaan fantastische nieuwe en innovatieve leerinterventies. Het tijdelijke effect, wat vaak na trainingen wordt ervaren, zal uitblijven omdat het veranderende gedrag van binnenuit komt en het zich dus ook zal continueren.

Hier volgen enkele voorbeelden van onze veelzijdigheid:

In samenwerking met twee professionele muzikanten organiseren wij  workshops op scholen. Ruim 150.000 leerlingen hebben inmiddels de kracht van het overwinnen van weerstanden ervaren.

Bij een werkgever met veel verschillende culturen zijn er problemen in de samenwerking ontstaan. Na een grootschalige trainingsinterventie is de rust teruggekeerd en is een positieve trend zichtbaar in de samenwerkingsbarometer.

Bij een werkgever is er behoefte aan inspiratie sessies met een groot verbindend element op een programma rond Lean Six Sigma te implementeren. Op basis van een Kaizen methode is er een volstrekt afwijkende programma uitgerold.

Cultuur

Cultuurveranderingsprocessen roepen vaak emoties en weerstanden op. In onze snel veranderende samenleving zullen mens en organisaties zich steeds moeten aanpassen. Duurzame inzetbaarheid zal ook een steeds belangrijker thema gaan worden.

In het boeiende proces van cultuurverandering kan Shi-Sen-Do consulting een belangrijke bijdrage leveren met programma’s die de gewenste cultuurverandering ondersteunen. 

Cultuurverandering start met het creëren van vertrouwen. Een solide vertrouwensbasis zorgt voor een betere samenwerking en Shi-Sen-Do Consulting zet hier verschillende methodes voor in.

De interactieve vertrouwenssessies zijn gebaseerd op de inzichten van Stefan Covey jr. Deze sessie verschaft inzicht hoe het vertrouwen binnen een team kan worden vergroot en hoe specifieke valkuilen kunnen worden vermeden.

DISC-sessies: Kennis en analyse van het DISC model biedt de mogelijkheid om uzelf, medewerkers, collega’s, partner en klanten beter te begrijpen. De kracht van het DISC-instrument zit in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen.

De interactieve sessie Teamontwikkeling is gebaseerd op de inzichten van Patrick Lencioni. Op interactieve wijze krijgen deelnemers hoe de volgende stap van goed naar beter kan worden gemaakt.

Diversiteit & Inclusie

Een gerenommeerd bestuurder heeft ooit gezegd; “aan diversiteit hoef je niets te doen, dan overkomt het je vanzelf”. Veel organisaties kampen met dit vraagstuk en er is veel onwetendheid over dit thema. Op het vlak van Diversiteit en Inclusie werkt Shi-Sen-Do Consulting daarom eerst aan de bewustwording en kennisdeling. De volgende stap is het toerusten en komt nadrukkelijk de “hoe-vraag” aan de orde. Tot slot is er de fase om het D&I denken in organisaties te borgen.

De grondlegger van Shi-Sen-Do Consulting heeft op dit vlak al de nodige prijzen gewonnen op basis van uitgevoerde trainingsconcepten en nieuw beleid. Zijn stellingname; “diversiteit is de uitnodiging voor een feest, inclusie is vraag mee te doe aan de dans”.

Masterclass "overWIN je weerstand" (Women Inclusion Network of PostNL)

Op het vlak van diversiteit werkt Shi-Sen-Do Consulting vanuit 6 aandachtsgebieden. Naast de Gender- en Multiculturele diversiteit zijn er nog 4 elementen die van essentieel belang zijn in een organisatie.

Op het vlak van het implementeren van Multicultureel Meesterschap is er een zeer concreet stappenplan beschikbaar waarvan de effecten meetbaar zijn bewezen.

Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat organisaties met gericht D&I beleid op langer termijn beter presteren en de eigen overlevingskansen vergroten.

Trainingsaanbod

Wij bieden o.a. de volgende trainingen aan:

 • Interactieve sessies Teamontwikkeling
 • Interactieve vertrouwenssessies
 • DISC-teamwiel trainingen
 • Multi-culturele trainingen in het kader van Multicultureel Meesterschap
 • Inspiratie sessies op basis van de Morele Code van het Budo
 • Constructieve dialoogsessies Interactieve Masterclasses/inspiratie sessies m.m.v. professionele muzikanten
 • Martial Arts Masterclasses in interactieve setting
 • Trainingen geweldshantering & Conflictbeheersing

Ervaringen met ‘OverWIN je weerstand’
Enquête over ‘OverWIN je weerstand’
Sfeerimpressie ‘PostNLMasterclass WIN Network’
Reacties op social media over ‘PostNL Masterclass WIN Network’

Onze trainingen zijn altijd maatwerk en elke trainingsinterventie start met “een goed gesprek”. Op basis van de leerbehoefte zijn wij dan ook beter in staat om, indien gewenst, meerdere expertises aan te laten sluiten.

Onze inspiratie sessies hebben een volstrekt uniek karakter waarbij mensen worden uitgenodigd kwaliteiten bij zichzelf te ontdekken die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden.

Ook op het vlak van sport-coaching heeft Shi-Sen-Do een geweldige naam opgebouwd. Tientallen nationale en internationale kampioenen hebben baat bij de begeleiding en de opgedane kennis van Shi-Sen-Do Consulting.

Robert Takken

 • Senior specialist op het vlak van Diversiteit & Inclusie
 • Trainer/coach bij grote veranderingstrajecten
 • Ontwikkelaar van trainingsprogramma’s
 • Gecertificeerd DISC-facilitator
 • Winnaar TNT-Masters 2010
 • Extra Miles Award – Purdue University
 • PostNL Cultuur Award
 • Encourage Award Multiculture Mastery
 • Black Belt Lean Six Sigma
 • Grandmaster (O-Sensei)  in Martial Arts / 6e dan Ju Jitsu – JBN
 • Trainer/coach van tientallen Nederlandse en internationale kampioenen

Contact

Wilt u meer informatie? U kunt onder meer reageren via het contactformulier.

Shi-Sen-Do Consulting
Noorderpad 40
1674 NS Opperdoes
robert.takken@shisendo.nl

Robert Takken
Senior specialist m.b.t. Diversiteit & Inclusie.
Trainer/coach bij grote veranderingstrajecten.
Ontwikkelaar van trainingsprogramma’s.

Hoofdsponsor European Cup Jiujitsu